Kanonikát

Kanonikát je právnická figura spojená s osobou kanovníka. Je s ním spojen systém výsad a požitků daných vlastním právem. Mívá zpravidla svého zakladatele, bývá určitým způsobem specifikovaný. V Kodexu kanonického práva z roku 1983 je definován kánonem 509 §§1-2.

Typy kanonikátů

Jsou prakticky spojeny s tím, o jaký typ kanovníka se jedná. Podle toho se určuje druh kanonikátu. Rozlišujeme dva typy:

 • řádní kanovníci (ital. canonici numerari) – řádně do počtu, „spočitatelní“ (ital. simplici), mají svá místa ve štalách (lat. stallum)
 • čestní kanovníci („nadpočetní“) (ital. sopranumerali)

Typy kanonikátů

 • sídelní kanovníci (někdy se používá termín kapitulní kanovníci); koresponduje s termínem řádní kanovníci
 • emeritní kanovníci
 • čestní kanovníci (nesídelní kanovníci)

U řádných kanovníků rozeznáváme úřady

 • primicerus (ital. primicerio) – má na starosti vzdělávání mladých kleriků (lat. inferiores et iuniores) a diecézní školy; někdy se říká těmto úřadům italsky domicelli nebo latinsky domicellares
 • pokladník (italsky tesoriere), ale také italsky sacrista či kustód
 • knihovník (italsky precentore nebo succentore)
 • teolog – úřad pochází z 12. století; v současnosti pro hodnocení písemností s osvědčením nihil obstat
 • penitenciář – úřad pochází z 13. století; pro "vnitřní forum" (lat. pro "foro interno") mimo papežských reservátů vyhrazených Apoštolskému stolci
 • punktátor
 • ceremonář
 • almužník – mající na starosti chudé

Kanovníky "nadpočetné" rozeznáváme podle prebendy (též česky obročí)

Podle očekávání prebendy

 • lat. Cum expectativa proebendae - Kanovníci čekatelé prebend
 • lat. Sine expectativa proebendae - Kanovníci bez očekávání prebend

Podle typu prebendy

 • italsky ' Canonici lat. "in herbis" ital. senza prebenda - Kanovníci bez prebend
 • ital. Canonici lat. "in floribus et fructibus" ital. con prebenda - Kanovníci s prebendou
 • ital. Canonici semiprebendati chiamati anche Canonici "Portionarii" o Canonici "Tertionarii" - Kanovníci půlprebendáři zvaní také Kanovníci "částečníci, podílníci" nebo Kanovníci "třetiníci". Tato právní figura vychází z dokumentu Tridentského koncilu[1], který umožnil i 1/3 prebendy pro kněze, kteří to potřebovali.
 • ital. Canonici onorari avevano soltanto l'onore, senza prebenda e senza l'aspettativa - Čestní kanovníci mají toliko čest, jsou bez prebend a bez očekávání prebend

Odkazy

Reference

 1. ital. Il Conc. Trid., Sess. XXI, can. 3, autorizzò a decurtare di 1/3 le singole prebende e i benefici per favorire la distribuzione quotidiana, specialmente a vantaggio dei chierici che erano privi di ogni reddito.

Literatura

 • FAGIOLO card. Vincenzo: Prontuario del Codice di diritto canonico, Vatican 1996, str. 237

Související články

Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.